lejebetingelser-lejekontrakt

LEJEKONTRAKT                                        No:   2018001


LEJER

Hr and Fru XXXXXX

xxxxxxxxxxxx

2920 Charlottenlund

Telefonnr: 12345678


E-post: xxxxxx@gmail.com

 


Lejeperiode

                      01-05-2018 kl.12.00   til 08-05-  2018 kl. 12,00                   

UDLEJER

Bertel Bostok

Vallgatan 23

579 40 Berga

Sverige

Telefonnr:

0045-22119852

E-post:

Bertel29@gmail.com

 

PRIS for hele perioden:   5000.-dkr

 

4 voksne  2 børn   


Lejevilkår


§ 1 Lejeobjekterne udlejes til lejer i den angivet periode til den angivet pris. 20 procent af lejen samt depositum på

                                    1500 dkk  betales senest 10 dage efter bookingstidspunktet og resterende del senest 30 dage før lejeperiodens start.   


                               § 2 Lejer skal være påpasselig og behandle det lejede godt.


§ 3 Ved eventuelle skader er lejer ansvarlig for disse, ved skader skal lejer straks kontakte udlejer.


§ 4 Lejer må ikke udleje det lejede til andre.


§ 5 Lejer er forpligtiget til at låse de lejede objekter ved lejemålets afslutning.


§ 6 Det lejede skal afleveres i rengjort stand.


§ 7 Afbooking skal ske mundlig eller skriftlig. Hvis avbookningen sker 30 dage før lejetidspunktet start, skal der kun betales et expeditionsafgift på 500 dkk. Ved senere afbookning skal der betales 70% af lejen.


§ 8 Hvis det lejede ikke afleveres i rengjort stand skal der betales 1000 dkk for slutrengøring som fratrækkes depositummet


Dep+ 20%  leje = 2500 dkk indsættes på Nordea Bank konto nr: 2102-0807687662   Senest d. 20-02-2018


Restleje             = 4000 dkk indsættes på Nordea Bank konto nr: 2102-0807687662   Senest d. 01-04-2018

 

 

Depositum indsættes på lejers konto senest 14 dage efter lejemålets ophør Konto nr

 Ved 1st betaling er kontraktens vilkår godkendt

         TENANCY AGREEMENT                                   No:   2018001


TENANT

Mr and Mrs XXXXXX

xxxxxxxxxxxx

London

Phone no: 12345678


Email: xxxxxx@gmail.com

 


THE PERIOD OF LETTING

                      01-05-2018 kl.12.00   til 08-05-  2018 kl. 12,00                   

Landlord

Bertel Bostok

Vallgatan 23

579 40 Berga

Sverige


Phone:0045-22119852

Emailt:

bertel29@gmail.com

 

PRICE FOR THE ENTIRE PERIOD:   670.-eur

 

6 people


TERMS:


                      §  1 The holiday home is let during stated period for stated price. 20 per cent of the rent + 200,- eur deposit must be paid within 30 days of booking and the final

                                     payment must be paid 30 days before arrival.   


                               § 2 The tenant must be careful and take good care of the holiday home


§ 3 The tenant is responsible for damage caused by tenants. If damage occurs, the tenant must contact the landlord immediately.


§ 4 The tenant may not put the holiday home at someone elses disposal.


§ 5 The holiday home must be left clean and tidy. If not I will cost 135,- eur will be draw from the deposit


§ 6 You can cancel verbally or in writing. If You cancel 30 days (or earlier) before arrival, You do not need to pay more than a service charge of 70 eur.. If You cancel

      later  You must pay 70 per cent of the rent 

20 %Rent + deposit = 335,-  eur pay to Bic; ESSESESS   IBAN: SE0850000000055120094341  lates 01.03.2018

                                                                   

Payd 01-03-2018


Rest rent                    =  535.- eur pay to Bic; ESSESESS   IBAN: SE0850000000055120094341  lates  01.04.2018                                                                         


Payd 01-04-2018

 

 

Deposit will be return to your acount latest 14 days after rentperiod is finish Acount  no. 


With first payment the agreement is confirmt:

                                                                 No:   2018001


Mieter:

FamilieXXXXXX

xxxxxxxxxxxx

Hamburg

Rufnumer: 12345678


Email: xxxxxx@gmail.com

 


Mietperiode:

                      01-05-2018 kl.12.00   til 08-05-  2018 kl. 12,00                   

Vermieter

Bertel Bostok

Vallgatan 23

579 40 Berga

Sverige


Rufnumer:0045-22119852

Emailt:

bertel29@gmail.com

 

PREIS: für die ganze periode    670.-eur

 

6 people


 

Mietbedingungen

 

§ 1 Die Mietobjekte werden dem Mieter in der angegebenen Periode zum angegebenen Preis vermietet 20 Prozent der Miete und Depositum von EUR 200

      sind spätestens 10 Tage nach dem Buchungszeitpunkt zahlbar, der Restbetrag

      spätestens 30 Tage vor dem Beginn der Mietpeirode.   


§ 2 Der Mieter soll Vorsicht erweisen und die Mietobjekte gut behandeln.


§ 3 Der Mieter darf die Mietobjekte an Dritten nicht vermieten.


§ 4 Der Mieter ist dazu verpflichtet, am Ende der Mietzeit die Mietobjekte zu verschliessen.

 

§ 5 Das Gemietete soll in gereinigtem Stande übergeben werden.

 

§ 6 Stornierung soll in mündlicher oder schriftlicher Form gemacht werden. Bei Stornierung spätestens 30 Tage vor dem Beginn des Mietverhältnisses wird nur eine Administratonsgebühr von 70 eur zahlbar sein. Bei stornierung innerhalb 30 Tage vor dem Beginn des Mitverhältnisses wird 70% der Miete zahlbar sein.

 

§ 7 Falls das Gemietete in gereinigtem Stande nicht übergeben wird, ist ein Betrag von 135 eur für Endereinigung fällig und wird vom Depositum abgezogen.

 


Das Depositum wird auf das Konto des Mieters spätestens 14 tage nach Beendigung der Miete eingesetzt. 
 

20 %Rent + deposit = 335,-  eur pay to Bic; ESSESESS   IBAN: SE0850000000055120094341  lates 01.03.2018

                                                                   

Payd 01-03-2018


Rest rent                    =  535.- eur pay to Bic; ESSESESS   IBAN: SE0850000000055120094341  lates  01.04.2018                                                                         


Payd 01-04-2018

 

               Das depositum wird auf das Konto des Mieters spätestens 14 tage nach Beendigung der Miete eingesetzt. 

 © Copyright. All Rights Reserved.